Számlaakció bejegyzések Kettős könyvelés 1.6 © GalaSoft          

A számlaakció bejegyzések, mint lehetőség elsődlegesen azért készült, hogy a cég utalási megbízásait utalványokra kinyomtathassuk. De nem elegendő csak kinyomtatni, meg is kell jegyezni, hogy ez megtörtént, vagy előzetesen megjelölni, hogy mi az ami csak később kerüljön sorra, stb., tehát kezelni és tárolni is kell ezeket az információkat.
Nos ezért a program felkészült arra, hogy az egyes kontírozásokhoz hozzá lehessen kapcsolni különféle bejegyzéseket, vagyis rövid információt, mely a következőket tartalmazza: a bejegyzés jelét (számla akció típusa, lásd Besorolások, típusok, jellegek), az állapotjelet (B – bejelölve, F – felfüggesztve, I – indítható, K – kinyomtatva, L – lezárva, T – törölve), a végrehajtás dátumát és kísérő szöveget.
Egy számlához, kontírozáshoz tehát maximum annyi ilyen bejegyzés adható, amennyi a Besorolások, típusok, jellegek törzsállomány számla akciók típusa alatt található, és ennek a bejegyzésnek az állapota az állapotjel bármelyikét felveheti, azaz ezek az állapot átmenetek teljesen szabadon kezelhetők.
Számlaakció bejegyzések
A Számlaakció bejegyzések akciót elindítva a fő ablak munkaszegmensében megjelenő felület felső részében lehet kiválasztani a kívánt bejegyzés jelet, beállítani az állapot átmenetet és megadni a kísérő szöveget.
Középen a vezérlő gombokat látjuk a Bezár gombtól eltekintve három csoportban elhelyezve ugyanazokat az indító gombokat.
Az első csoport gombjait megnyomva csak lista készül az alsó részben megjelenített és kijelölt számlákról, a második csoport valamelyik gombját megnyomva a bejegyzés is létrejön, illetve az állapot átmenet végre lesz hajtva, és végül a harmadik csoport, ami kizárólag utalványkészítéskor használható, ha valamelyik gombot megnyomjuk, akkor a bejegyzés is létrejön, illetve az állapot átmenet végre lesz hajtva, de a szokásos lista helyett a kiválasztott utalványtípusnak és a fenti részben megadott további beállításoknak megfelelő utalvány formában jelennek meg, ami a megfelelő nyomtatvány leporellóra nyomtatható. Ekkor az Excel gombot nem szerencsés használni, csak a szimmetria miatt van itt. Ezek a gombok az Acrobat Reader, MsWord, Excel vagy a Jegyzettömb programban megjelenített listára utalnak.
Az alsó részben egy gridben kerülnek megjelenítésre azok a számlák, kontírozások, melyek a felső részben beállított bejegyzés jelnek és a végrehajtás szűrésben beállított állapotjelnek, valamint a grid szűrő mezőiben beállított szűréseknek megfelelnek. Tehát, ha bejegyzés jelnek az UT - számla utalványt és állapotjelnek az I - indíthatót állítjuk be, akkor azon számlák kerülnek csak megjelenítésre, amelyekhez tartozik UT típusú és I állapotú bejegyzés.
Ez egy jelölő négyzetekkel ellátott grid (táblázat), ahol a végrehajtáshoz egy, vagy több sort ki kell jelölnünk, azaz az ilyen jelölő négyzetet üresből jelöltbe kell állítanunk. Ezt a kis négyzet feletti bal egérgomb megnyomásával tehetjük meg, vagy a soron állva a jobb egérgomb megnyomására megjelenő menüben a megfelelő sor kiválasztásával, vagy a soron állva dupla kattintással, vagy Enter billentyű megnyomásával. Valamint a grid bal felső sarkában lévő, három részre osztott négyzetbe kattintással, ahol az első harmadba kattintva minden négyzet kijelöltté válik, míg a második harmadba kattintva minden négyzet üres lesz, és a harmadik harmadba kattintva minden négyzet ellenkezőre vált.
Ha van kijelölt sor, akkor megnyomhatjuk valamelyik végrehajtás gombot, ami hatására elindul a végrehajtási folyamat és a megjelenítés.
Számlaakció bejegyzések
Utalványok esetén elérhetővé válnak a felső részben látható egyéb beállítási lehetőségek, amelyekkel kiválaszthatjuk a bankot, mert akár több is lehet, az utalványtípust, jogcímeket és amennyiben értéknapot is szeretnénk látni az utalványon, akkor azt.
  

 Számlaakció bejegyzések Kettős könyvelés 1.6 © GalaSoft