Könyvelés Kettős könyvelés 1.6 © GalaSoft          

A Könyvelés menükben a kontírozások, kontírozott számlák bevitelét, módosítását, esetlegesen törlését végezhetjük. A kontírozás ebben a leírásban a könyvelés alapadata, lényegében maga a kontírozott tartozik, követel adatsor a fejadatokkal, amit ezekben a menükben vihetünk be az adatbázisba. A kontírozás tehát tartalmaz minden adatot a főkönyvi számoktól a különféle kódokon, dátumokon keresztül az értékekig mindent, ami például egy számlához tartozik. Mivel nem csak számlák kerülnek bevitelre, például főkönyvi könyvelésnél, átvezetésnél, a kontírozás általánosabb fogalom mint a mondjuk a számla.
Az egy kontírozáshoz tartozó adatokat a fejadatokat tartalmazó bejegyzés (fejtétel) fogja össze, melyhez a tartozik, követel oldalakon bevitt forgalmi tételek tartoznak (főkönyvi szám, érték, adóalap, költséghely, munkaszám), valamint típustól függően kapcsolódhat hozzá partner adatokat tartalmazó tétel, illetve költségnemi bontás esetén bizonyos forgalmi tételekhez költségnemi tételsor, illetve szintén a forgalmi tételekhez tétel megjegyzés. A szóhasználatban hol kontírozást (pl. nyitó kontírozás), hol számlát mondunk (pl. vevő számla), mindkettőnek van egy fej tétele és legalább egy tartozik és egy követel tétele (utóbbinak pedig partner bejegyzése is). Ez a könyvelési alapegység, ezt lehet bevinni, módosítani,..stb.
A Könyvelés főmenüben lévő menük a következők:
Könyvelési menüfa
Bankszámla kivonat rögzítés
Rögzítés kiválasztott naplóba
Fő-adatok nézet
Tartozik-Követel tételek nézet
Ktgnemi-bontások tételei nézet
Kontírozási sémák

A könyvelési menükben mindig két lapot találunk, az első a tallózó, a másik az űrlap. A tallózókban a kontírozásaink különböző nézeteit láthatjuk táblázatos formában, míg az adatok rögzítése az űrlapon történik. A könyvelési adatoknak többféle nézete lehet e programban, mégpedig:
  - Fej adatok nézet, ahol egy kontírozás egy tétel,
  - Tartozik-Követel tételek nézet, ahol forgalmi tételek találhatók a táblázat soraiban,
  - Költségnemi bontások tételei nézet, ahol a bontások tételei jelennek meg.
Tallózók
A Bankszámla kivonat rögzítés és a Rögzítés kiválasztott naplóba két speciális adatbeviteli lehetőség, ahol az Űrlapon korlátozva van a kiválasztható napló, amúgy mindkettő tallózója a Fej adatok nézetnek felel meg, az utolsó, a Kontírozási sémák menü pedig szintén egy sor, egy kontírozás nézetű.
A három általános könyvelési menü (Fő-adatok nézet, Tartozik-Követel tételek nézet, Ktgnemi-bontások tételei nézet) közül bármelyik tallózót is választjuk ki, átlépve az űrlap nézetbe, ahol a számla, vagy kontírozás minden adata megjelenik, már tetszőleges naplót lehet kiválasztani, függetlenül a tallózóban megjelenített sorokban lévő naplókétól, így több helyen is rögzíthető ugyanolyan kontírozás egymással párhuzamosan, azaz a tallózó nem korlátoz.
Fő adatok tallózó, bizonylatszám rendezettségben
Amikor könyvelési bevitel, módosítás, törlés végett megnyitjuk valamelyik menüt, akkor először mindig egy tallózó lapon látjuk a kontírozások valamilyen nézetét. Ebben a programban tehát folyamatosan láthatjuk, kereshetjük a kontírozásokat és itt választhatjuk ki a módosítandó, törlendő tételt is. Természetesen nem kell itt hosszan időzni, lehet rögtön átlépni az Űrlapra és rögzíteni. Az űrlapon először a tallózóból hozott adatok látszanak, azaz amelyik során álltunk, az annak megfelelő számla adatai, de ez nem korlátozza azt, hogy egy teljesen más naplót és időszakot választva készítsünk el egy újabb bevitelt. Más szavakkal a tallózók csak egy lehetséges kiindulási pontot adnak az adatbevitelhez. Például a tallózóban a nyitó időszak tételei között vagyunk, éppen azokat szemléljük, de belépve az űrlapra úgy döntünk, hogy most egy házipénztár bevételt rögzítünk, ami után pedig egy vevő tartozást, nos ennek semmi akadálya, ha az általános Fő-adatok, Tartozik-Követel illetve a Költségnemi bontások tételek nézet menüben vagyunk, mert a többi tulajdonképpen ezen menük szűkítése. Persze munkavégzéseink során inkább az egynemű kontírozások sorozatát szokás végezni és a program ehhez támogatást is ad, másrészt így gyorsabb is a munka.
Megjegyzés: Egy programon belül egyidőben akár mindegyik menüben rögzíthetünk, azaz több kontírozással lehet egyszerre dolgozni, vagy akár ugyanazt a kontírozást módosíthatjuk több menüben (aminek persze nem sok értelme van), akár a programot még egy példányban elindítva szintén ugyanezt a kontírozást módosíthatjuk és még más felhasználó, más gépen is megteheti ugyanezt. Nos nincs különbség ezek között, az adatbázisban az utolsó beérkező adatsora marad meg, beviteleknél pedig a beérkezés sorrendjében kapja meg a kontírozás az időszakon belüli tételsorszámot. A program ilyenkor is mindenre figyel, például házipénztár kivétnél a rögzítéskor még volt elegendő pénz, de a végrehajtáskor, amikor elmentjük a kontírozást az adatbázisba, már egy másik számlán kivették, akkor erről jelzést kapunk és eldönthetjük mit is kellene tenni – nos ez is csak egy példában előforduló eset.
Az oszlopok fejlécei felett lévő szűrő elemekben a táblázat összes oszlopára megadható szűkítő előírás, így könnyen elérhető, hogy mindig a kívánt (amivel éppen foglalkozunk, vagy amit keresünk) tételek legyenek láthatóak. Az e felett lévő, a táblázat fejrészében található nyomógombok a következők:
Frissítés
Adatok frissítése / betöltése
Ctrl-O
Még
Következő adatrész behozatala
Ctrl-N
Mind
Az összes adat behozatala
Ctrl-A
Szűréstörlés
Szűrések eltávolítása (törlése)
Ctrl-Y
A Frissítés gombot egy szűrés beállítása, megadása után nyomjuk meg. Ekkor a program az adatbázistól elkéri a beállításoknak megfelelő, az adott tallózó kulcsának megfelelő sorrendben összeállított tételek közül az első lap rekordjait (alapesetben 256 darab, Kliens-konfig menüben (turnpage) állítható).
A Még gombot megnyomva pedig a következő lap tételeit. Ismételt megnyomáskor pedig mindig a rákövetkezőt. Ha már nincs több megfelelő tétel, akkor információt kapunk az üzenetek ablakba például egy ilyen szöveg kíséretében: Minden megfelelő tétel behozatalra került. 84 sor.
A Mind gomb megnyomására pedig a hátralévő összes tétel behozatalra kerül.
A Szűréstörlés gomb hatására az összes beállított szűrés eltávolításra kerül.
Két fontos ismérvet azonban nem szabad soha figyelmen kívül hagyni:
1.) ha a szűréseknek megfelelő tételek száma nagy az adatbázisban (mondjuk több százezer), akkor a Mind gomb megnyomására ez a jelentős adatmennyiség az adatbázisból, a leválogatás és rendezés után – általában a hálózaton keresztül – kerül hozzánk, ahol a táblázatunkba (grid) betöltve újra rendezésre kerül, nos ekkor már több másodperces várakozásra kell felkészülni, valamint
2.) mivel a tallózó táblázatában rendezett adatokat látunk és ezt a rendezettséget az oszlop fejére való kattintással bármely tetszőleges oszlopra előírhatjuk, így a meglévő és az újonnan behozott rekordok lehet, hogy nem a behozatali sorrendnek megfelelő sorrendet mutatják, hanem az aktuális rendezettségnek megfelelőt. Azaz, ha bizonylatszám sorrendet írtunk elő és a következő adag tételhalmazt behozzuk a Még, vagy a Mind gombbal, akkor egyrészt a tételek frissülése után a grid címsorában láthatjuk az aktuális sorok számát, másrészt a kibővült adatainkat ugyanúgy bizonylatszám sorrendben láthatjuk, vagyis az új tételeket a régiekkel összefűzve láthatjuk.
Az oszlopok fejlécére való ismételt kattintással ez ellentétes rendezettséget írhatjuk elő, tehát növekvő, vagy csökkenő sorrendet, valamint a program mindig figyelembe veszi az előző rendezettséget is, tehát egy új oszlop fejlécének megfelelő sorrendnél az azonos oszlopelemeken belüli sorrend az előző oszlop általi rendezettségnek felel meg, ami sokszor nagyon hasznos.
Könyvelési típusok
A kontírozásokat, kontírozott számlákat a program mindig valamilyen könyvelési típusba sorolja. Ez adatbevitelkor a megfelelő napló kiválasztásával már eldől, mert a naplók is ezekbe a típusokba vannak sorolva. Ezek a típusok a következők:
kód
könyvelési típus
kontírozási időszak hónapkódja
N
nyitó
nyitó: 00 (évszám+00, pl.: 201100)
Z
záró
záró: 99 (évszám+99, pl.: 201199)
F
főkönyvi
forgalmi: 01,…, 12,…, 17
B
bank
forgalmi: 01,…, 12,…, 17
H
házipénztár
forgalmi: 01,…, 12,…, 17
P
pénztár
forgalmi: 01,…, 12,…, 17
S
szállító
forgalmi: 01,…, 12,…, 17
V
vevő
forgalmi: 01,…, 12,…, 17
X
vegyes
forgalmi: 01,…, 12,…, 17
Ezek közül a B, H, P, S, V, X folyószámla, vagy analitikus könyvelés, az F és az N, Z főkönyvi könyvelés.
A következő típusokban H, N, Z költségnemi bontások nem lehetnek.
A főkönyvi típusú könyvelésben, ha a főkönyvi számla típusa vevő/szállító/áfa és ezekre a főkönyvi számlákra könyvelünk (lásd.: Számlatükör), akkor fontos tudni, hogy nem lesz hozzá analitika (pl. áfához adóalap, vevő/szállítóhoz partner bejegyzés).
Ezen könyvelési típusok közül mindegyiknél szoros kapcsolatban van a név és tartalom között, mert a nyitó, illetve a záró rögzítés kontírozásai csak a nyitó, illetve a záró időszakban lehetnek, a bank, pénztár, házipénztár, vevő, szállító esetében a kontírozásnak tartalmaznia kell egy bank, pénztár, házipénztár, vevő, szállító főkönyvet, a főkönyvi típus az évközbeni nem analitikus kontírozásokat tartalmazza, kivéve a vegyes könyvelést, mert itt igazából nincs semmilyen megkötés, ez a típus a program értelmezése szerint tényleg vegyes, ahol az ilyen kontírozások csak a nyitó, illetve a záró időszakba nem kerülhetnek. Más szavakkal a vegyes könyvelés pontosan azt fogja tartalmazni, amit az olvasó annak tart és ebbe a típusba sorol (mert ekkor feltehetőleg itt helyezi el).
Nyitó - záró rögzítés 
E könyvelési típusban a program automatikus átvezetései (lásd Átvezetés paraméterezése) és az általunk megadott kontírozások lehetnek. Ezek a kontírozások a nyitó/záró időszakban (kódja: 00 ill. 99) vannak, szerepe lényegében annyi, hogy az adott évre vonatkozólag tartalmazza az induló/záró értékeket a főkönyveken. Nem analitikus könyvelés és költségnemi bontásokat sem tartalmaz. Nyitó rögzítés csak N, záró rögzítés csak Z típusú naplóban lehet (tehát legalább egy N, ill. Z típusú naplónak kell lennie a Naplók törzsben.
Főkönyvi rögzítés
Tetszőleges kontírozás megadható, de nem analitikus könyvelés (partner kapcsolat és áfa analitika nincs). Főkönyvi rögzítés csak F típusú naplóban lehet (tehát legalább egy F típusú naplónak kell lennie a Naplók törzsben.
Bank rögzítés
E könyvelési típusban bank típusú főkönyvi számnak kell lennie a kontírozásban. Bank rögzítés csak B típusú naplóban lehet (tehát legalább egy B típusú naplónak kell lennie a Naplók törzsben.
Házipénztár rögzítés
Automatikusan képzett bevételi és kiadási házipénztár bizonylatszámok alatt vihetők be az adatok. Itt csak a kontírozás egyik felét kell megadni, a másik oldalon mindig a házipénztár napló főkönyvi száma van. Itt költségnemi bontások nem adhatók. Lehet partner kapcsolat is, azaz utalásos számlát is kiegyenlíthet itt a vevő, vagy mi a szállítónak. Plusz szolgáltatás, hogy partner esetén a tartozás/befizetés illetve a követelés/kifizetés egyidejű kontírozását is megadhatjuk az árbevétel,költség,áfa,... tételekkel együtt.
A program valuta házipénztárt is kezel, átlagár számításos módszerrel, melynél átlagárat képez a kivétre, melynek képlete a következő: devizaszorzó = (sum(bevét.HUF) - sum(kivét.HUF))/(sum(bevét.DEV) - sum(kivét.DEV))
A házipénztárnál szokásos negatívba nem mehet az egyenleg feltételen kívül, itt a van még egy:
beszúrás és módosítás akkor lehetséges, ha utána már nincs kivétel. Házipénztár rögzítés csak H típusú naplóban lehet (tehát legalább egy H típusú naplónak kell lennie a Naplók törzsben.
Itt a naplóhoz tartozó főkönyvi (pénztár) számnak és a deviza kódnak kitöltöttnek kell lennie, azaz a házipénztár vagy HUF, vagy valamilyen más pénznemű (valutapénztár).
Pénztár rögzítés
E könyvelési típusban pénztár típusú főkönyvi számnak kell lennie a kontírozásban. Pénztár rögzítés csak P típusú naplóban lehet (tehát legalább egy P típusú naplónak kell lennie a Naplók törzsben.
Vevő - Szállító rögzítés
E könyvelési típusokban partnert adatokat meg kell adni és vevő/szállító főkönyvi számot kell érinteni a kontírozásban. Vevő rögzítés csak V, Szállító rögzítés csak S típusú naplóban lehet (tehát legalább egy V, ill. S típusú naplónak kell lennie a Naplók törzsben.
Vegyes rögzítés
A vegyes rögzítést - mint könyvelési típust - mindenki a saját értelmezése szerint használhatja, azaz olyan kontírozásokat helyezhet el benne, amit oda tartozónak vél. A program értelmezésében e típus egyesíti a Vevő - Szállító rögzítést, Bank rögzítést, Pénztár rögzítést és a Főkönyvi rögzítést, azaz szabadon használható benne tetszőleges kontírozás. Itt is megadhatunk vevő, szállító, stb. számlákat, de partner, bank, pénztár nélküli kontírozásokat is. Alapértelmezés szerint ebbe a könyvelési típusba kerülnek az automatikus árfolyam nyereség/veszteség kontírozások, amit a program készít. Vegyes rögzítés csak X típusú naplóban lehet (tehát legalább egy X típusú naplónak kell lennie a Naplók törzsben.
Naplók
A naplók szerepe a kontírozások, kontírozott számlák csoportosítása, összefogása, elkülönítése és más szolgáltatás is járhat velük. Napló létrehozásakor (lásd.: Naplók) hozzárendelhető egy főkönyvi számla a Bank, Pénztár, Házipénztár, Vevő, Szállító típusúaknál (B,P,H,V,S) és ekkor a program ellenőrzi, hogy pontosan a megadott számlát használjuk-e. Ha deviza kódot is hozzárendelünk a naplóhoz, akkor a program csak ezt a devizanemet engedi használni a napló rögzítésben, valamint ekkor beállítható az átlagárfolyam számítás is, ekkor a kivétek a program által számított árfolyamon történnek.
Az egyes könyvelési típusokban a program a kontírozás tartalmi részét is ellenőrzi, hogy segítse (szabályozza) a munkát (pl. vevő rögzítésben kötelező vevő főkönyvi számot és partnert is megadni), de a szükségesnél többet nem korlátoz, így szabad kontírozást biztosít.
Űrlap
Ha bevitelt, módosítást, törlést szeretnénk végezni, akkor ezt az Űrlap lapon tehetjük meg, tekintsünk meg most egy ilyen képet.
És ha átlépünk az űrlap nézetbe
Látható, hogy felület felső részében a Fej adatok keretben az általános számla adatok vannak felsorolva, míg alatta helyezkedik el a Partner adatok keretben a partnerrel kapcsolatos adatsor, ami alatt a forgalmi adatsor keretben a szummák és a séma elemek, majd alattuk a tartozik, követel tételek sorakoznak. Lényegében a tételek száma nincs korlátozva (pontosabban egy kontírozásban maximum 15 111 darab T/K tétel lehet), miként az egy időszakban lévő kontírozások száma sem (maximum 310 786 623 darab kontírozás/időszak). Amikor nem vagyunk bevitel/módosítás módban, akkor semmilyen adat nem módosítható, de szabadon mozoghatunk az egérrel, billentyűkkel, a tartozik és a követel oldal tételein is, ahol egyenleget kérhetünk, vagy akár a költségnemi bontások is megtekinthetőek (ha vannak a kontírozásban ilyenek).
Fej adatok
A fej adatokban rögzítéskor a napló lenyitható elemben tetszőleges naplót választhatunk ki, míg a naplóhoz tartozó sorszámot a program automatikusan beállítja a megfelelőre, de ez átírható a kívántra, tehát pontosítható, majd ezt követi az időszak lenyitható elem, amelyben kiválaszthatjuk a megfelelő időszakot. Az időszakhoz tartozó tételsorszám már nem állítható, hiszen bevitelkor majd az adatbázisban derül ki, ahol mindig a rákövetkező értéket kapja, hogy ez pontosan mi lesz, módosításkor pedig a számlát azonosítja. Az időszak választásnál pontosítani kell egy picikét, mert elvileg tetszőleges időszak kiválasztható lenne, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ez inkább zavaró, mintsem hasznos lehetőség, mert az időszakok zárolhatók és általában azokat érdemes módosíthatónak beállítani, amiben vélhetőleg az év folyamán dolgozni szándékozunk, másrészt ugyancsak egy beállítási lehetőség az Aktuális könyvelési év menüben beállított munkaév, ami szintén a könyvelési munka hibamentességét hivatott szolgálni. Tehát elegendő a programnak csak az aktuális könyvelési év módosítható időszakait kiválasztani engedni. Természetesen bármikor átállítható ez a munkaév tetszőleges évszámra, amit meg behatárolhat, korlátozhat a programmanager jogosultságú felhasználó, például a főkönyvelő megbízottja, az évek zárolásával.
Naplókód
4 karakteres tetszőleges kód, lásd: Naplók karbantartása menüben.
Naplósorszám
6 jegyű, 1 millióig számokból álló kód a naplón és az éven belül.
Időszak
év és hónap (ééééhh alakú), az éééé00 a nyitó időszakot, az éééé01,..,éééé12 a hónapokat, az éééé13,..,éééé17 a dátum szerint a következő évbe átnyúló, de az éééé évhez tartozó időszakot, az éééé99 pedig a záró időszakot jelöli.
Tételsorszám
6 jegyű, a program által generált sorszám az időszakon belül, 1 millióig számokból áll.
Állapot
szövegesen megjelenítve az állapot (pl.: átvezetve / párosítva).
Mód
a munkavégzésünk módja, azaz bevitel, módosítás, törlés.
Teljesítés
teljesítés dátuma. Mivel az áfa kimutatások az időszak alapján történnek, a program figyeli a kitöltést és piros színnel jelzi, ha a dátum nem esik a megadott időszakba.
Bizonylat
bizonylat dátuma, vagy kiállítás dátuma, vagy számla dátuma - tetszőleges lehet.
Bizonylatszám
24 karakteres tetszőleges szöveg lehet, a bizonylat azonosító száma - nem feltétlenül egyedi, bármit írhatunk ide, kivéve a program által generált házipénztár Bizonylatszámmal megegyezőt. Hogy üresen hagyható, vagy sem, ellenőrizendő az egyedisége, vagy sem az paraméterezhető a Program paraméterek menüben (bizonyszamell, bizonyszamures).
Megjegyzés
52 karakteres tetszőleges szöveg a bizonylathoz/számlához/kontírozáshoz rendelve.
Pénznem
a Deviza nevek és kamatláb törzsben szereplő pénznem kódja.
Árfolyam
szorzó, vagy árfolyam.
Jelölő
a Jelölők: üzem,bolt,téma... menüben leírt törzs egy tétele, a számlákhoz rendelhető kód, ez is csoportosíthatja, elkülönítheti a számlákat - szűrésekben alkalmazható.
Most egy kicsit részletezzük a Naplókód+Naplósorszám és az Időszak+Tételsorszám témáját.
A program a kontírozásokat az Időszak+Tételsorszám kód alatt tartja nyilván, ezzel a kóddal azonosítja, ahol a Tételsorszám időszakonként egy folyamatosan növekvő sorszám a bevitelek sorrendjében, míg a Naplókód+Naplósorszám több kontírozást fog össze, például egy bank naplóban egy bankszámla kivonat kontírozásai ugyanazon Naplósorszámhoz tartoznak, ahol a Naplósorszám egy évenként folyamatosan növekvő sorszám. Kérdés, hogy ez a két sorszámozás egyidejűleg folyamatosan növekvő-e? A válasz az, hogy jól átgondolt adatbevitelnél igen, de mivel a program lehetőséget ad a nem folyamatos adatrögzítésre, például később bevinni egy elmaradt kontírozást (természetesen nem lezárt időszakba), így ellentmondó sorrend is kialakulhat, amire a program figyelmeztet, hacsak ez a szolgáltatás nincs kikapcsolva. Nézzük ezt meg egy táblázat segítségével:
időszak
tételsorszám
napló
naplósorszám
201104
000001
PEN2
000101
201104
000002
PEN2
000101
201104
000003
PEN2
000101
201104
000355
PEN2
000111
201105
000103
PEN2
000111
201104
000697
PEN2
000122
201104
000698
PEN2
000122
201105
000101
PEN2
000123
201105
000102
PEN2
000123
Látható, hogy az utólag bevitt PEN2+000111 napló alatti 201105+000103 kontírozás felborítja a jó sorrendet, mert nagyobb Naplókód+Naplósorszám tartalmaz kisebb Időszak+Tételsorszám –ot, mint például a PEN2+000122, ami itt látható, de nyilván ez igaz a PEN2+000112 –re is.
Ha azt szeretnénk, hogy mindkét fontos sorrend alapján ugyanazt a kontírozás sorozatot kapjuk eredményül, de mégsem folyamatosan, időrendi sorrendben visszük be a kontírozásainkat, akkor a beviteleknél egy kicsit oda kell figyelni. Ha például egy naplóban nem nagyon fontos elem a Naplókód+Naplósorszám alkalmazása, akkor egyszerűen egy időszak összes kontírozása lehet egyetlen Naplósorszám alatt és a következő időszakban képeztetünk csak új Naplósorszámot a programmal. Vagy, ha előre tudjuk, hogy valahová majd később lehet csak bevinni a kontírozásokat, de addig is haladni akarunk a rögzítéssel, akkor kihagyunk Naplósorszámot a későbbi felhasználás számára. Itt tehát nem szakadásmentesen növekvő a sorszámozás, hanem csak növekvő, annál is inkább, mert például törlés esetén is kimaradhatnak sorszámok. Kivétel a házipénztár, mert a házipénztár bizonylatszámok már szakadásmentesek és szigorúan növekvőek, ahol a későbbi törlés eredménye a törölt állapotú, megjeleníthető, nyomtatható bizonylat, csak az értéke nincs figyelembe véve.

Partner adatok
Akkor jelenik meg e rész, ha meg kell, vagy meg lehet megadni partner adatokat. A partner adatok a Partnerek: Vevő-Szállító törzsben vannak, innen választhatunk (új tételt is bevihetünk kontírozás közben) a rögzítés során.
Kód
a vevő, vagy szállító, esetleg partner kódja, e rendszerben ez egy maximum 8 jegyű karakter sorozat (számok).
Név
a vevő, vagy szállító, esetleg partner neve.
Fizetési határidő
megterhelésnél kötelező kitölteni, különben csak hasznos, például a vevő fizet, akkor nem kötelező, ilyenkor megegyezik a teljesítési dátummal.
Számlaszám
40 karakteres tetszőleges szöveg, a hivatkozott számla száma, ami a banki átutalásnál a hivatkozási szám és a program is ez alapján fogja párosítani a számlát. Ez megegyezhet a Bizonylatszámmal. Ha pl. megterheltük a vevőt, de nem bankon keresztül fizet, hanem a házipénztárban KP-ben fizeti ki tartozását, akkor a Bizonylatszám a generált házipénztár Bizonylatszámát tartalmazza, míg a partner adatoknál a Számlaszámban a kibocsátott számlánk Számlaszáma van.
Irsz, Város, Utca, Adószám
a partner, vagy vevő-szállító törzsből. Nem rögzíthető, csak a vágólapra tehető.

Tétel adatok (Tartozik – Követel)
E részben a tartozik és a követel oldalon is egy-egy táblázatot találunk, fejlécében a tételek összesenjeivel, míg középen a Séma választásához egy lenyíló ablak és egy Érték gomb. Ebben a lenyitható táblázatban az aktuális naplóhoz tartozó sémák közül választhatjuk ki a megfelelőt, ahol a séma kódjai és megnevezései láthatók. A séma alkalmazásával történő adatbevitel során elegendő a fej adatokat kitölteni és sémát választani, majd az Érték gombot megnyomva megadni a számla értékét. Ekkor az érték szétosztásra kerül a séma alapján, azaz a tartozik és követel tételek automatikusan kitöltődnek a megfelelő értékekkel. A forgalmi tételek természetesen az adatbázisba való mentésig szabadon változtathatóak.
A tartozik, követel oldalon lévő táblázat soraiban a főkönyv, és az ehhez tartozó érték nem szorul magyarázatra, az adóalap mezőnek csak analitikus áfa esetén van szerepe (más színnel is jelölve), a költséghely, munkaszám is eltérő színű, attól függően, hogy a sorukban szereplő főkönyvi számhoz a Számlatükör törzsben milyen előírás van beállítva ezekre az utókalkulációs kódokra, azaz kell/lehet/nem kell megadni. A tétel adatokat lehet helyben a gridben is módosítani, de a Módosítás gombra megjelenik egy külön ablak, amiben kényelmesebben dolgozhatunk.
A Tartozik/Követel oldal nyomógombjai:
Új tétel
Új tételt vesz fel (gyorsítóbillentyű: Ctrl+Ins)
Módosítás
Módosítja a megjelölt tételt (gyorsítóbillentyű: DblClick)
Tételtörlés
Kitörli a megjelölt tételt (gyorsítóbillentyű: Ctrl+Del)
Egyenleg
Az aktuális sor főkönyvi egyenlegét megmutatja egy feljövő ablakban.

Költségnemi bontások
A költségnemi bontás alatt azt kell érteni, hogy amikor egy számlában valamelyik oldalra egy olyan főkönyvi számot kontírozunk, aminél a Számlatükör törzsben a bontás mezőben be van jegyezve a bontandó jele (B), akkor a megfelelő oldalon megnyílik egy újabb táblázat, ahol a bontásokat kell megadni. A bontásokban csak olyan főkönyvi számot alkalmazhatunk, ahol a Számlatükör törzsben a bontás mezőben be van jegyezve az erre bontunk jele (E) és az itt kontírozott tételek összege meg kell egyezzen a bontott értékkel. Például a 66 -os főkönyvi számot bontjuk az 511, 512, 513 -as számlákra. A program a bontásokat egy külön táblában tárolja, ezekről listát lehet készíteni Költségfelosztás, valamint automatikusan lehet átvezetni a forgalomba Költségnemi átvezetés.
A program ezt tetszőleges főkönyvi számokkal el tudja végezni, a példában említettek és maga az elnevezés sem jelent megkötést. A lényeg a rögzítés közbeni megbontás és külön tárolás, az átvezetés és listázás - mint lehetőség.
Költségnemi bontások nyomógombjai:
Bevisz
Új ktgnemi tételt vesz fel (gyorsítóbillentyű: Ctrl+Ins)
Módosít
Módosítja a megjelölt tételt (gyorsítóbillentyű: DblClick)
Töröl
Kitörli a megjelölt tételt (gyorsítóbillentyű: Ctrl+Del)

Vezérlő gombok
Az alsó részben található vezérlő gombok a teljes űrlapra, az itt folyó munkára vonatkoznak.
Ment
Számla mentése gomb                
Új számla
Új számla bevitele gomb           
Új Napló+Számla
Új Naplósorban új számla bevitele gomb
Módosít
Számla módosítása gomb            
Töröl
Számla eltávolítása gomb          
Mégsem/Frissít
Eredeti adat visszaállítása gomb  
Tallózó
Vissza a tallózóba gomb            
Bezár
Akciót bezáró gomb 
Ment gombra újra ellenőrzi a program a kontírozást és ha nincs hiba, akkor az adatbázisba menti a bevitelt, módosítást. Aktív, ha bevitel/módosítás módban vagyunk. Gyorsítóbillentyű: Ctrl+S
Új számla gombra a megjelenített naplókód+naplósorszám alá új számlát (kontírozást) vihetünk be. Aktív, ha nem vagyunk bevitel/módosítás módban. Gyorsítóbillentyű: Ctrl+I
Új NaplóSor+Számla gombra naplókód+következő naplósorszám alá új számlát vihetünk be. Aktív, ha nem vagyunk bevitel/módosítás módban. Gyorsítóbillentyű: Ctrl+N
Módosít gomb hatására módosítjuk a megjelenített számlát. Aktív, ha nem vagyunk bevitel/módosítás módban. Gyorsítóbillentyű: Ctrl+U
Töröl gombbal törölhetjük a megjelenített számlát. Aktív, ha nem vagyunk bevitel/módosítás módban. Gyorsítóbillentyű: Ctrl+D
Mégsem/Frissít gomb hatására a megkezdett rögzítésünk (ha volt) félbeszakad és a program frissíti az adatokat a Tallózó szerint. Aktív, ha bevitel/módosítás módban vagyunk. Gyorsítóbillentyű: Ctrl+R
Tallózó gombra a Tallózóba kerülünk. Aktív, ha nem vagyunk bevitel/módosítás módban. Gyorsítóbillentyű: Ctrl+T
Bezár gomb a megnyitott menühöz tartozó fő lapot zárja be (itt is kérdez a program, ha volt megkezdett rögzítésünk). Mindig aktív. Gyorsítóbillentyű: Ctrl+Z

.

 Könyvelés Kettős könyvelés 1.6 © GalaSoft