Ktgnemi-bontások tételei nézet Kettős könyvelés 1.6 © GalaSoft          

A Ktgnemi-bontások tételei nézet menüben a tallózó sorai a számlák, kontírozások költségnemi tételeinek adatait mutatják, azaz azokat a tartozik, követel tételeket, amelyeket a kontírozások valamely tételének bontásaként rögzítettünk. Itt egy, vagy több sor tartozik a forgalmi egy-egy tételéhez. Ezt a nézetet akkor érdemes választani, ha van költségnemi bontásnak megfelelő kontírozásunk, különben a tallózóban nem jelennek meg tételek, mert ezek a bejegyzések a költségnemi bontásokat tartalmazó táblában vannak elhelyezve és a tallózó ezekből válogat az aktuális szűréseinknek megfelelően.
Ha átváltunk az Űrlapra, akkor tetszőleges kontírozást vihetünk be, tehát a tallózó ezen nézete nem jelenti azt, hogy csak költségnemi bontásokat lehet rögzíteni.
Az oszlopok fejlécei felett lévő szűrő elemekben a táblázat összes oszlopára megadható szűkítő előírás, így könnyen elérhető, hogy mindig a kívánt (amivel éppen foglalkozunk, vagy amit keresünk) tételek legyenek láthatóak. Az e felett lévő, a táblázat fejrészében található nyomógombok a következők:
Frissítés
Adatok frissítése / betöltése
Ctrl-O
Még
Következő adatrész behozatala
Ctrl-N
Mind
Az összes adat behozatala
Ctrl-A
Szűréstörlés
Szűrések eltávolítása (törlése)
Ctrl-Y
A Frissítés gombot egy szűrés beállítása, megadása után nyomjuk meg. Ekkor a program az adatbázistól elkéri a beállításoknak megfelelő, az adott tallózó kulcsának megfelelő sorrendben összeállított tételek közül az első lap rekordjait (alapesetben 256 darab, Kliens-konfig menüben (turnpage) állítható).
A Még gombot megnyomva pedig a következő lap tételeit. Ismételt megnyomáskor pedig mindig a rákövetkezőt. Ha már nincs több megfelelő tétel, akkor információt kapunk az üzenetek ablakba például egy ilyen szöveg kíséretében: Minden megfelelő tétel behozatalra került. 84 sor.
A Mind gomb megnyomására pedig a hátralévő összes tétel behozatalra kerül.
A Szűréstörlés gomb hatására az összes beállított szűrés eltávolításra kerül.
Két fontos ismérvet azonban nem szabad soha figyelmen kívül hagyni:
1.) ha a szűréseknek megfelelő tételek száma nagy az adatbázisban (mondjuk több százezer), akkor a Mind gomb megnyomására ez a jelentős adatmennyiség az adatbázisból, a leválogatás és rendezés után – általában a hálózaton keresztül – kerül hozzánk, ahol a táblázatunkba (grid) betöltve újra rendezésre kerül, nos ekkor már több másodperces várakozásra kell felkészülni, valamint
2.) mivel a tallózó táblázatában rendezett adatokat látunk és ezt a rendezettséget az oszlop fejére való kattintással bármely tetszőleges oszlopra előírhatjuk, így a meglévő és az újonnan behozott rekordok lehet, hogy nem a behozatali sorrendnek megfelelő sorrendet mutatják, hanem az aktuális rendezettségnek megfelelőt. Azaz, ha bizonylatszám sorrendet írtunk elő és a következő adag tételhalmazt behozzuk a Még, vagy a Mind gombbal, akkor egyrészt a tételek frissülése után a grid címsorában láthatjuk az aktuális sorok számát, másrészt a kibővült adatainkat ugyanúgy bizonylatszám sorrendben láthatjuk, vagyis az új tételeket a régiekkel összefűzve láthatjuk.
Az oszlopok fejlécére való ismételt kattintással ez ellentétes rendezettséget írhatjuk elő, tehát növekvő, vagy csökkenő sorrendet, valamint a program mindig figyelembe veszi az előző rendezettséget is, tehát egy új oszlop fejlécének megfelelő sorrendnél az azonos oszlopelemeken belüli sorrend az előző oszlop általi rendezettségnek felel meg, ami sokszor nagyon hasznos.
Adatbeviteli munka az Űrlapon.
Amikor átlépünk az Űrlapra, akkor ott a tallózó aktuális sora által kijelölt kontírozás adatait láthatjuk a fej, a partner és forgalmi részekben. Ekkor még adatot nem változtathatunk, de a tartozik, követel oldali tételek bármely sorára pozicionálva egyenleget kérhetünk, amire a program a kiválasztott főkönyvre vonatkozó aktuális adatsorát jeleníti meg egy ablakban.
Az új kontírozás beviteléhez meg kell nyomni az Új számla, vagy az Új Napló+Számla gombok közül a megfelelőt, illetve a Módosítás gombra módosíthatjuk a megjelenített kontírozás adatait, amennyiben az módosítható állapotú. Új bevitelnél, amikor még nincsenek tartozik-követel tételek rögzítve a forgalmi részben, lenyitva a Séma kiválasztó elemet kiválaszthatjuk a megfelelő sémát, majd az Érték gombot megnyomva megadjuk a számla értékét, amire a program a séma alapján kitölti a tartozik, követel oldalakat.
Amikor egy olyan forgalmi tételt adunk meg, amelyben a főkönyvi szám rendelkezik a számlatükörben (lásd.: Számlatükör karbantartása) a bontandó tulajdonsággal, tehát meg kell adni a bontásait külön felsorolva, akkor automatikusan megjelenik egy további keretes rész a forgalmi tételek megfelelő területén, ahol ezeket az úgynevezett költségnemi bontásokat megadhatjuk. De nem csak költség – költségnemre lehet itt gondolni, hanem bármire, ugyanis szinte tetszőleges főkönyvet fel lehet ruházni a bontandó tulajdonsággal és amire bonthatunk, azaz az erre a főkönyvre lehet bontani tulajdonsággal.
A program a bontásokat egy külön táblában tárolja, ezekről listát lehet készíteni Költségfelosztás, valamint automatikusan lehet átvezetni a forgalomba Költségnemi átvezetés. A rögzítés folyamán ellenőrzi, hogy a megfelelő értékben történt-e a bontások megadása, mert nem megfelelő kontírozást nem enged eltárolni az adatbázisban.
Egy bontási tétel bevitel, módosítás ablaka

A kontírozás mentés előtt az űrlapon

  

 Ktgnemi-bontások tételei nézet Kettős könyvelés 1.6 © GalaSoft